Adatvédemi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja az Ügyvitel.Net Kft. által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője az Ügyvitel.Net Kft.

Székhely címe: 1117 Budapest, Budafoki út 183., adószám: 14288612-2-43
Elérhetőségek: [email protected]
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09- 897250

2. A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató munkamenet azonosítót kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalak címét. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

A weboldalon a látogató email hírlevél-regisztráció vagy termékvásárlás során önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez: adószám, név, emailcím, telefonszám. A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

A Finant alkalmazás regisztáció és belépés esetén az egyéni vállalkozás tárgyévi számláinak azon adatait tölti le és tárolja, amelyek az átalányadó kalkulációhoz és a számla beazonosításához szükségesek. Ennek érdekében megadandó és tárolásra kerül a vállalkozás adószáma és a NAV technikai user beállításai, amely hozzáférési adatok a számlák letöltéséhez szükségesek. A Finant alkalmazás ezeket az adatokat számlaadatküldésre nem, kizárólag olvasásra használja a NAV Onlineszámla adatait illetően. Az adatok az alkalmazáson belül bármikor törölhetők.

A CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával működő Finant webalkalmazásban bankkártyás vásárlás esetén az Ügyvitel.Net Kft. nem kéri semmilyen személyes adat megadását a tranzakció végrehajtásához, ennek megfelelően sem az alkalmazás, sem az Ügyvitel.Net Kft. a banki tranzakció során vagy azt követően sem kezel, tárol és továbbít személyes adatokat. A bankkártyás vásárlás során a következő folyamat valósul meg: A kereskedő átirányítja Önt az CIB Bank oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód). Ezt követően a CIB Bank átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank oldalára, ahol azonosításon kell átesnie (pl. mobiltelefonra küldött kód beírása). Amennyiben az azonosítás sikeres, úgy a fizetés megtörténik, és Ön erről értesítést kap. Ezt követően automatikusan visszairányításra kerül a kereskedői felületre.

3. Az adatkezelés célja

Általánosságban:

 • A felhasználóval való kapcsolattartás;
 • A felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése
 • E-mail hírlevélre feliratkozók számára heti hírlevél értesítések küldése.
 • Vásárlást követően a termékkel kapcsolatos telefonos és emailes kommunikáció.
 • Vásárlást követően a terméktámogatáshoz elengedhetetlenül szükséges email-értesítés megküldése a vásárolt alkalmazás új verzióinak elérhetőségét illetően.
 • Számlaadatok letöltése átalányadó kalkuláció céljából.

A kommunikáció megszüntetése:

 • Hírlevélről leiratkozni a “Leiratkozás” gomb/felirat megnyomásával tud az e-mailben, időtől függetlenül.
 • Megvásárolt termékét illetően dönthet úgy, hogy a friss verziók elérhetőségéről nem kívánt tájékoztatást kapni. Ezt a döntést az Ügyvitel.Net Kft ügyfélszolgálatán kell írásban jelezni. Az Ügyvitel.Net Kft tájékoztatási kötelezettségét a weboldalon is gyakorolja.
 • A megadott NAV technikai usert és a letöltött számlákat az alkalmazáson belülről törölheti, vagy bármikor kérvényezheti azt az Ügyvitel.Net Kft ügyfélszolgáltalán.

Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

4. Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam

A Google Analytics által létrehozott böngésző sütik időtartama 30 napra szól, a munkamenet azonosítók az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az Ügyvitel.Net Kft. ügyfélszolgatán kell jelezni.

5. Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az Ügyvitel.Net Kft. hivatalos képviselőjétől további tájékoztatást kérhet a megadott elérhetőségen.

7. A weboldalt üzemeltető partner és technológia

A finant.hu weboldal a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA (hoszting szolgáltató) szerverein működik. A hoszting szolgáltató gondoskodik az adatok biztonsági mentéséről.

8. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az Ügyvitel.Net Kft. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)